Slovenský preklad
Slovenský preklad hry prekladá celú hru Condemned: Criminal Origins, vrátane interného textu a diakritiky. Preklad pri inštalácií využíva možnosť zálohovania originálnych súborov, čo znamená že v prípade potreby odinštalovania tohto prekladu sa automaticky bez ďalšieho zásahu obnovia pôvodné texty. Preklad nezasahuje do vnútorného fungovania hry a v prípade nezáujmu oň je možné kedykoľvek ho odstrániť vyhľadaním hlavnej zložky hry a spustením odinštalátora. Alebo cez ponuku Ovládacieho Panelu.. . : : Preklad, Install, Testovanie : : . .
Naetoo
naetoo@centrum.sk

Výroba:
Preklad hry, testovanie a celkovo zosúladzovanie textov, bez použitia slovníka alebo pomocného jazykového nástroja - Naetoo. Na testovaní sa naďalej bude podieľať Cmelda - cmelda@post.sk. S niekoľkými vetami mi pomohol Tangorn - marvin42@centrum.sk, jeho pomoc si ale cením, pretože pomohol vo vhodnú dobu.
Metóda získavania textov a celkovo autorstvo časti editačných nástrojov prislúcha Slappymu - slappy@pobox.sk

stiahnuť preklad:   MIRROR